Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Vzdělávání NNO
[ nno.ecn.cz > vzdělávání NNO ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO novinky stipendia (fellowships) literatura

Vybrat 6. 6. 2011 -Nadace VIA otevírá cyklus workshopů „Průvodce po nástrahách v neziskovém sektoru“

PRAHA [Econnect/ Nadace VIA] - Díky finanční podpoře ČSOB, a. s., nabídne Nadace VIA zájemcům již počtvrté účast v bezplatném vzdělávacím cyklu „Průvodce po nástrahách v neziskovém sektoru“. Cyklus, který proběhne v Praze od září 2011 do května 2012, sestává z 8 pátečních workshopů a závěrečného setkání. Z přijatých přihlášek vybere Nadace VIA 10 – 15 účastníků. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 18. 3. 2011 -Nadace VIA společně s Koučink Centrem přichází s nabídkou pro manažery NNO

PRAHA [Econnect/ Nadace VIA] - Kouč bude k dispozici pouze vám a bude vaším průvodcem na cestě osobního růstu. Prostřednictvím otázek vám pomůže pohlédnout na věc z jiného úhlu pohledu, nalézt souvislosti a utřídit si myšlenky. Kouč není poradcem, konzultantem ani trenérem. Dobrý kouč vám neporadí, jak by řešil konkrétní situaci on sám, nevyřeší problém za vás, ani vám neřekne, co byste měli přesně udělat. Namísto toho vám pomůže, abyste dokázali nalézt vlastní řešení. Naučí vás používat nástroje, které vám pomohou řešit situace, se kterými jste si do teď nevěděli rady. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 3. 3. 2011 -Vzdělávací program Zelená kancelář

LIBEREC [Econnect/ SPP Čmelák] - Chcete, aby vaše firma byla ekologická? Vzdělávací program společnosti Čmelák "Zelená kancelář" vám pomůže zavést praktické environmentální opatření do každodenního chodu nejen kanceláří, ale celého provozu firmy. Zahrne nejdůležitější oblasti a opatření k ekologizaci. Dvoudenní školení je zaměřené jak na proces vytipování, naplánování a realizace opatření, tak na odborné vyškolení vašich pracovníků k tomu, aby věděli, kterým směrem se dát a kde případně hledat doplňující informace či podporu. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 9. 9. 2010 -Nová publikace úspěšných příkladů českého ekoporadenství je k dispozici veřejnosti

PRAHA/ OSTRAVA [Síť ekologických poraden ] - S úspěšnými příklady, kdy ekologické poradny pomohly občanům s ochranou životní prostředí, se nyní může seznámit i široká veřejnost. Novou publikaci "Ekoporadenství v praktických příkladech" mohou lidé zdarma získat přímo v ekologických poradnách či objednat telefonicky nebo přes internet u vydavatele - Sítě ekologických poraden. Celý text ::občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat 26. 8. 2010 -Analýza obrazu pravicového extremismu v českých médiích

PRAHA [Nadace Open Society Fund Praha ] - Společnost Newton Media, a.s. ve spolupráci s Nadací Open Society Fund Praha zpracovala rozsáhlou mediální analýzu obrazu pravicového extremismu v českých médiích. Analýza obsáhla více než 31 tisíc příspěvků uveřejněných v období od 1. července 2008 do 31. Prosince 2009 a od 1. ledna do 31. března 2010. Celý text ::občanský sektor, sociální oblast::
 

Vybrat 5. 8. 2010 -Nové kurzy pro pracovníky v sociálních službách

PRAHA [Econnect/ o.s. Pohoda] - Ve druhém pololetí 2010 rozšiřuje Společnost Pohoda o.p.s. nabídku akreditovaných vzdělávacích kurzů pro pracovníky v sociálních službách o další dva. Jedná se o Empowerment jako cestu k zapojení a posílení člověka s postižením a kurz Jak respektovat práva lidí s mentálním postižením a pracovat s nimi v sociálních službách. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 18. 6. 2010 -Nadace VIA otevírá cyklus workshopů „Průvodce po nástrahách v neziskovém sektoru“

PRAHA [Nadace VIA] - Díky finanční podpoře ČSOB, a. s. nabídne Nadace VIA zájemcům již potřetí účast v bezplatném vzdělávacím cyklu „Průvodce po nástrahách v neziskovém sektoru“. Cyklus, který proběhne v Praze od září 2010 do května 2011, sestává z 8 pátečních workshopů a závěrečného setkání a jeho kapacita je 25 účastníků. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 5. 5. 2010 -Informační seminář LIFE+ 2010

PRAHA [Econnect/ MŽP] - Dne 13. května 2010 proběhne od 9h30 v budově Ministerstva životního prostředí informační seminář k programu LIFE+. Cílem semináře je informovat potenciální žadatele o programu LIFE+ u příležitosti vyhlášení výzvy pro rok 2010, pomoci potenciálním žadatelům s rozhodnutím, zda využít tohoto programu pro jejich záměr, upozornit na klíčové předpoklady žádosti a pomoci vyvarovat se častým chybám v žádosti. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 22. 4. 2010 -Seminář 20 let demokracie: Kraje, města, obce na rozcestí

PRAHA [Econnect/ Oživení] - Občanské sdružení Oživení pořádá v úterý 4. května 2010 odborný diskusní seminář 20 let demokracie: Kraje, města, obce na rozcestí mezi korupcí a vládou práva. Seminář se uskuteční v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 20. 4. 2010 -Celostátní konference Nadace a společnost - Sociální inovace, partnerství, podpora

PRAHA [Econnect/ Fórum dárců] - Asociace nadací a Asociace nadačních fondů při Fóru dárců a předseda Sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloslav Vlček pořádají 6. celostátní konferenci „Nadace a společnost - Sociální inovace, partnerství, podpora“. Konference se uskuteční ve středu 21. dubna 2010 od 9 hodin v Poslanecké Sněmovně PČR. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 2. 4. 2010 -Jak prodat své téma médiím aneb Novináři nejsou zlí

PRAHA [Econnect/ Nadace VIA] - Nadace VIA připravila společně s T-Mobile Czech republic a. s. celodenní interaktivní mediální a PR seminář pro zástupce neziskových organizací. Seminář se uskuteční 28. dubna 2010 v budově T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 26. 3. 2010 -Pozvánka na 7. Národní všeoborovou konferenci nestátních neziskových organizací

PRAHA [Econnect/ Asociace NNO] - V úterý 30. března 2010 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky uskuteční 7. Národní všeoborová konference nestátních neziskových organizací (NNO). Konference se koná v rámci Týdnů pro neziskový sektor pod názvem „Partnerství v regionech“ s mottem
„Krize a chudoba – nové úkoly i příležitosti pro NNO“. Konference začíná v 9h30. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 10. 3. 2010 -Seminář Legislativní prostředí pro nestátní neziskové organizace

PRAHA [Econnect/ Asociace NNO] - Dne 12. března 2010 se v Senátu uskuteční seminář Legislativní prostředí pro nestátní neziskové organizace. Seminář je určen pro senátory, poslance, zastupitele, zástupce veřejné správy, zástupce odborné veřejnosti, zástupce krajských a oborových sítí nestátních neziskových organizací (NNO), zástupce médií. Seminář je připraven za podpory Asociace nestátních neziskových organizací v České republice. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 13. 1. 2010 -Sdružení Okamžik nabízí novou publikaci: „Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením“

PRAHA [Okamžik] - Sdružení Okamžik vám nabízí svou právě vydanou publikaci: „Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením“. Publikace nabízí široký přehled aktuálně dostupných kompenzačních pomůcek pro osoby s těžkým zrakovým postižením. Brožura je určena pracovníkům úřadů a odborných institucí, lékařům, studentům, ale i lidem se zrakovým postižením, jejich blízkým, jejich zaměstnavatelům a dalším zájemcům. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 2. 11. 2009 -Plzeň bude hostit účastníky z poloviny Evropy

PRAHA [Econnect/ British Council] - V Plzni se od 5. do 7. 11. 2009 uskuteční mezinárodní konference „Kreativní komunitní plánování“, která přivítá osmdesát lidí ze čtrnácti evropských zemí. Konference, kterou pořádá Centrum pro komunitní práci ve spolupráci s mezinárodní organizací British Council, městem Plzeň a neziskovými organizacemi CLES (UK) a Dodo ry (Finsko), je zaměřena na sdílení zkušeností se zapojováním veřejnosti do plánování rozvoje měst, především pak v rámci mezinárodního projektu Kreativních měst. Celý text ::regionální rozvoj, občanský sektor::
 

Vybrat 20. 10. 2009 -Vzdělávací semináře ve Středočeském kraji

[Síť mateřských center] - Síť MC nabízí volná místa na seminářích Lidské zdroje v NNO, Public Relations pro MC a Rodina a zaměstnání! Poslední volná místa jsou i na seminářích Základy finančního řízení v NNO a Služba péče o děti. Semináře se konají ve Středočeském kraji a jsou zcela zdarma. Hlídání dětí je zajištěno. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 14. 10. 2009 -Nová publikace učí děti, jak komunikovat s handicapovaným kamarádem

PRAHA [Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové] - Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vydal ojedinělou publikaci s názvem „Jak komunikovat aneb Mám spolužáka se zdravotním postižením“. Knížku připravili mladí lidé, kteří si sami prošli zkušeností se zdravotním postižením. Texty obsahují krátká poučení a základní pravidla pro první kontakt s lidmi se zdravotním handicapem. Publikace je určena žákům základních škol a byla vydána v rámci osvětové kampaně VDV „Kroky k integraci“. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 18. 9. 2009 -Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže

PRAHA [Centrum pro veřejnou politiku ] - Centrum pro veřejnou politiku ve spolupráci s Institutem pro kriminologii a sociální prevenci zve pedagogické pracovníky z celého Středočeského kraje na sérii seminářů na téma: "Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxe prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže". Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, účast na semináři je bezplatná. Celý text ::sociální oblast, občanský sektor::
 

Vybrat 9. 7. 2009 -Nadace VIA nabízí vzdělávání zástupcům lokálních NNO

PRAHA [Nadace VIA] - Nadace VIA z prostředků Fondu ČSOB pro rozvoj neziskových organizací otevírá 2. ročník bezplatného cyklu workshopů. Průvodce po nástrahách v neziskovém sektoru je určen zejména malým lokálním nevládním neziskovým organizacím, ale i jednotlivcům, jejichž činnost obohacuje veřejný život v místech jejich působení a kteří se snaží reagovat na aktuální problémy zdejších komunit a využívat nabízející se příležitosti. Chtěli bychom podpořit zejména ty organizace, jejichž aktivity jsou zaměřeny na zlepšení kulturního, společenského nebo životního prostředí ve svém okolí. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 19. 5. 2009 -Because s.r.o. vyhlašuje Soutěž o tyden konzultací v NNO zadarmo

PRAHA [Econnect/ Because s.r.o.] - Společnost Because vyhlásila soutěž o týden konzultací v neziskové organizaci. Pokud máte zájem o týdenní konzultace zdarma, stačí se přihlásit jako účastník akce a na wall napsat krátký vzkaz, ve kterém upřesníte, proč má společnost Because pomoci právě Vám a co je přesně oblastí vašeho zájmu. Celý text ::občanský sektor::
 
stránka   Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 14 | Další

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Katalog Kormidlo

www.kormidlo.cz
www.Kormidlo.cz
Katalog odkazů občanské společnosti
Najdete v něm také kategorii Vzdělávání NNO

Nabídka služeb pro NNO:

  • Potřebuje vaše NNO pomoc v oblasti účetnictví, daní, dotací, ekonomiky NNO či poradenství? Podívejte se na nabídku služeb

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz