Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Vzdělávání NNO
[ nno.ecn.cz > vzdělávání NNO ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO novinky stipendia (fellowships) literatura

Vybrat 10. 2. 2003 -„Dětství bez úrazů“ - smyslem naší práce je úrazům předcházet!

-Logo - Dětství bez úrazů-
PRAHA [Econnect] - Úrazy představují v dnešní době největší zdravotní problém dětí a mladých lidí. Toto možná překvapivé sdělení lze dokumentovat na konkrétních údajích. Úrazy mají na svědomí více než polovinu úmrtí dětí a jsou tedy nejčastější příčinou dětských úmrtí. Hlavním cílem aktivit obecně prospěšné společnosti Podaná ruka je za pomocí různých preventivních aktivit tato alarmující čísla snížit. Celý text ::občanský sektor, sociální oblast, gender::
 

Vybrat 10. 2. 2003 -Nový portál „Evropská brána“ pro neziskové organizace o Evropské unii

-Logo Evropská brána-
PRAHA [Nadace rozvoje občanské společnosti] - Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) začátkem února oficiálně uvedla do provozu nové webové stránky určené všem neziskovým organizacím, které se zajímají o využití evropských programů a fondů. Stránky nazvané „Evropská brána“ a umístěné na adrese www.ngo-eu.cz poskytují celkový přehled o vztazích mezi EU a neziskovým sektorem. Obsah stránek, seřazený do jednotlivých tématických sekcí, proto bude čerpat především z evropských informačních zdrojů, které jsou zatím v z velké části nedostupné pro české neziskové organizace. Celý text ::internet, občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat 7. 2. 2003 -Dobrovolnické programy - zapojení studentů SŠ, VOŠ - seminář

PRAHA [Agnes, o.s.] - Agnes o.s. se dlouhodobě věnuje rozvoji dobrovolnictví mezi mladými lidmi. Součástí těchto aktivit je připravovaný seminář "Dobrovolnické programy- zapojení studentů SŠ a VOŠ" pro pedagogy a zástupce NNO, který se bude konat v březnu 2003. Proběhne v rámci dlouhodobého projektu Gabriel ve škole. Celý text ::občanský sektor, sociální oblast::
 

Vybrat 29. 1. 2003 -Program Sapard bude podporovat vzdělávání zemědělců a potravinářů

PRAHA [Radio Praha] - Program předvstupní pomoci EU Sapard bude podporovat vzdělávání českých zemědělců a potravinářů. Projekt s názvem Zlepšování profesního vzdělávání čeká ještě na audit expertů z Bruselu. Evropská unie by jej měla potvrdit v dubnu. Na vzdělávací projekty je určeno asi 25 milionů korun včetně spoluúčasti českého rozpočtu. Zemědělci a potravináři se tak budou moci účastnit přednášek, seminářů a podobných akcí, aniž by museli hradit náklady jejich uspořádání. Ty bude plně platit program Sapard. Celý text ::občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat 27. 1. 2003 -Vzdělávání neziskových organizací o Strukturálních fondech EU

PRAHA [IREAS] - IREAS, Institut pro strukturálni politiku, o.p.s. organizuje v rámci projektu "Vzdělávání neziskových organizací o Strukturálních fondech EU" čtyřdenní školení zaměřená na problematiku Strukturálních fondů EU a jejich využívání v České republice. Konkrétně se tato školení zaměřují na přípravu a řízení projektů souvisejících s tématikou priorit Národního rozvojového plánu, Sektorových operačních a Společného regionálního programu a jejich praktické aplikace při přípravě projektu, a problematice finančního řízení. Cílovou skupinou jednotlivých kurzů jsou zejména pracovníci neziskových organizací.Tento projekt je podpořen z prostředků PHARE 2001. Celý text ::občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat 23. 1. 2003 -Semináře "Jak napsat žádost do programu Phare 2002"

PRAHA [ICN] - Informační centrum neziskových organizací, o.p.s. (ICN) ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) pořádá cyklus seminářů na téma: JAK NAPSAT ŽÁDOST O GRANT DO PROGRAMU PHARE 2002 (Dlouhodobá udržitelnost rozvoje občanské společnosti CZ2002/000-282.02.01, Podpora aktivního života seniorů CZ2002/000-282.02.02). Semináře jsou určeny všem, kdo hodlají v budoucnu využívat možnosti finanční podpory z programů Evropské unie. Semináře jsou zdarma. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 22. 1. 2003 -Praktický průvodce fundraisingem pro neziskové organizace

PRAHA [Nadace VIA] - Nadace VIA připravila překlad vybraných kapitol z knihy Michaela Nortona „The Worldwide Fundraiser´s Handbook“, s doplněními Nadace VIA o fundraisingu v českých podmínkách. Publikace je určena neziskovým organizacím, které začínají se systematickým plánovitým fundraisingem. Je k dispozici zdarma v kanceláři nadace. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 22. 1. 2003 -Konference o dobrovolnictví - tentokrát o dobrovolnících v krizových situacích

- HESTIA -
KROMĚŘÍŽ [Econnect] - Na v pořadí již třetí setkání, věnované obnově občanských ctností a především dobrovolnictví, zve Klub UNESCO Kroměříž a Národní dobrovolnické centrum Hestia. Ve spolupráci se Zlínským krajem, městem Kroměříž, sdružením Spektrum Kroměříž a Informačním centrem UNESCO proběhne ve dnech 19. – 20. května 2003 celostátní konference Dobrovolníci v krizových situacích - jedním cílů konference je mimo jiné i představení a zhodnocení činnosti dobrovolníků a dobrovolnických organizací a jejich spolupráci s krizovými štáby a orgány státu i samosprávy v průběhu povodní. Celý text ::občanský sektor, sociální oblast::
 

Vybrat 21. 1. 2003 -Škola účasti veřejnosti na rozhodování letos popáté

- Jarní škola účasti veřejnosti na rozhodování -
TÁBOR [Econnect / EPS] - Již pátým rokem připravuje Ekologický právní servis školící akci, jež má neotřelou formou seznámit s metodami, které účastníkům umožní podílet se na správě věcí veřejných, a zároveň představit proces posuzování vlivů na životní prostředí: pátá Jarní škola účasti veřejnosti na rozhodování, určená zejména pro lokálním aktivistům a občanským sdružením zabývajícím se ochranou životního prostředí, proběhne o víkendu 8. – 9. února v Táboře. Celý text ::občanský sektor, životní prostředí, lidská práva::
 

Vybrat 17. 1. 2003 -Národní vzdělávací program počítačové gramotnosti v České republice

PRAHA [MIČR] - Ministerstvo informatiky v souladu se svými strategickým cílem, dosáhnout během čtyř let rozšíření počítačové gramotnosti zahajuje Národní vzdělávací program počítačové gramotnosti. Jeho cílem je, umožnit každému, kdo má zájem naučit se základy práce s počítačem a základní orientaci při práci na Internetu. Celý text ::internet, občanský sektor::
 

Vybrat 16. 1. 2003 -Jak zapojit veřejnost do plánování, rozvoje a rozhodování v obcích, městech a krajích

PRAHA [CpKP] - Centrum pro komunitní práci zve na seminář na téma "Jak zapojit veřejnost do plánování, rozvoje a rozhodování v obcích, městech a krajích". Vzdělávací program je koncipován jako 2,5 denní cyklus pro 3 cílové skupiny. Vzdělávací program byl připraven v rámci Programu odborné spolupráce DFID britského velvyslanectví v ČR na základě výstupů z projektů, které probíhají ve čtyřech krajích. Cílem projektu je podpořit transparentní a otevřené rozhodování na místní a regionální úrovni v Česku a rovněž podpořit účast veřejnosti v demokratických rozhodovacích procesech. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 15. 1. 2003 -Kurz "Řízení projektového cyklu"

PRAHA [CpKP] - Centrum pro komunitní práci připravilo školení jehož hlavním smyslem je prakticky předat účastníkům kurzu způsoby a dovednosti, jak lze precizně formulovat vlastní projektový záměr, jak zhodnotit rizika projektové práce a jak určit dopad projektové práce na jednotlivé cílové skupiny oslovené projektovou prací. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 14. 1. 2003 -Vyhlášení kampaně "30 dní pro neziskový sektor"

PRAHA [ICN] - Vyhlášení celonárodní mediální kampaně na podporu neziskových organizací „30 DNÍ PRO NEZISKOVÝ SEKTOR“. Informační centrum neziskových organizací vyhlašuje 6. ročník informační a vzdělávací kampaně „30 dní pro neziskový sektor“ na únor 2003. Po čtyři minulé ročníky se tato jedinečná akce nazývala „30 dní pro občanský sektor“. V roce 2003 se vracíme k původnímu názvu 1. ročníku. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 9. 1. 2003 -Členství v Obci konzultantů

PRAHA [Nadace VIA] - Program "CEE Trust - Obec konzultantů" zve k účasti všechny zájemce o členství v Obci konzultantů. Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím vyplněného dotazníku, který odešlou na adresu: Nadace VIA, Katka Bláhová, Jelení 200/3, 118 00 Praha 1. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 7. 1. 2003 -Jarní škola účasti veřejnosti na rozhodování

TÁBOR [EPS] - Občanské sdružení Ekologický právní servis pořádá letos již pátý ročník vzdělávací akce pro lokální aktivisty s názvem Jarní škola účasti veřejnosti na rozhodování. Akce se uskuteční v termínu 8. - 9. 2. 2003 v Táboře. Jedná se o víkendové soustředění, kde se účastníci seznámí s metodami, jak se podílet na správě věcí veřejných. Představen bude také proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Účast na této akci je zdarma a veškeré náklady včetně cestovného, ubytování a stravování jsou hrazeny z nadačních grantů. Celý text ::lidská práva, občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat 19. 12. 2002 -PUBLIC RELATIONS - Jak získat důvěru veřejnosti

PRAHA [AGNES] - Agentura Agnes připravila ucelený vzdělávací program v oblasti public relations pro neziskové organizace. Jedná se o semestrální kurz v rozsahu 70 hodin přednášek, seminářů a hlavně cvičení během pěti dvoudenních setkání. Kurz je realizován v Brně od února do června 2003. Přihlášky se přijímají do 6.ledna 2003. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 19. 12. 2002 -Plánování efektivní komunikace pro nevládní neziskové organizace

-foto-
PRAHA [CDFE] - Centrum pro demokracii a svobodné podnikání, o.p.s. (CDFE) připravilo vzdělávací kurz určený všem čelním představitelům nevládních neziskových organizací, které chtějí zlepšit svou komunikaci s médii, veřejnou správou, sponzory a veřejností. Kurz proběhne na jaře příštího roku, přičemž uzávěrka přihlášek je pouze do 31. 12. 2002.
Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 18. 12. 2002 -Příprava českých neziskových organizací na vstup do EU

PRAHA [NROS] - Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) zahajuje nový tříletý projekt nazvaný "Příprava českých neziskových organizací na vstup do EU". Důvodem pro vypracování tohoto projektu je fakt, že vstup do EU nevyžaduje pouze přípravu na úrovni státu či podnikatelů, ale rovněž na úrovni občanské společnosti. Celý text ::občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat 12. 12. 2002 -Jak se připravit na vstup do EU - bezplatná školení pro NNO

PRAHA [NROS] - Nadace rozvoje občanské společnosti společně s firmou Prospectus s.r.o. připravily komplexní bezplatná školení pro nevládní neziskové organizace (NNO) v otázkách souvisejících se vstupem České republiky do Evropské unie. Cílem školení pro vybraných 200 zástupců NNO, kteří budou dále fungovat jako další budoucí školitelé, je připravit neziskový sektor na fungování v rozšířené EU. 14 krajských školení se uskuteční v únoru až březnu 2003. Uzávěrka pro přihlášky je 15. leden 2003. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 9. 12. 2002 -Seminář "Příprava kvalitní žádosti o podporu ze zdrojů EU I"

PLZEŇ [CpKP] - Cílem seminářů je pomoci neziskovým organizacím při přípravě společných projektů s rakouskými partnery zejména v sociální oblasti. Semináře budou celkem čtyři. Z toho se dva uskuteční v Čechách a dva v Rakousku. Hlavní náplní prvního semináře pak budou informace o zdrojích Evropské unie pro podporu projektů sociálních neziskových organizací a o náležitostech dobře napsaného projektu. Seminář se uskuteční v pondělí 16. 12. 2002 do 10:00 v Tyflokabinetu, Roudenská 18, České Budějovice. Celý text ::sociální oblast, občanský sektor::
 
stránka   Předchozí | 1 | .. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Další

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Katalog Kormidlo

www.kormidlo.cz
www.Kormidlo.cz
Katalog odkazů občanské společnosti
Najdete v něm také kategorii Vzdělávání NNO

Nabídka služeb pro NNO:

  • Potřebuje vaše NNO pomoc v oblasti účetnictví, daní, dotací, ekonomiky NNO či poradenství? Podívejte se na nabídku služeb

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz