Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Vzdělávání NNO
[ nno.ecn.cz > vzdělávání NNO ]
-

 Novinky

 Fundraising

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO novinky stipendia (fellowships) literatura

Vybrat 20. 11. 2002 -Středoškolští studenti jako dobrovolníci

PRAHA [AGNES] - Občanské sdružení Agnes iniciuje diskusi mezi středními školami a neziskovými organizacemi nad zapojením studentů středních škol jako dobrovolníků. Od podzimu 2000 o.s. Agnes (Agentura neziskového sektoru) koordinuje projekt Gabriel ve škole. Tento projekt je zaměřen na podporu dobrovolnictví středoškolské mládeže. Cílem projektu Gabriel ve škole je nabídnout mladým lidem smysluplné využití volného času. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 12. 11. 2002 -Pozvának na seminář "Firemní dobročinnost a její zviditelnění: aby to fungovalo"

PRAHA [Nadace VIA] - Nadace VIA a její partneři PR klub, Strategie, Proximity Prague a GE Capital Bank vás srdečně zvou na seminář "Firemní dobročinnost a její zviditelnění: aby to fungovalo", který se koná 25. listopadu 2002 od 9.00 do 13.00 hod. v prostorách GE Capital Bank, BB Centrum, Vyskočilova 1422/1a, Praha 4. Seminář je určen odborníkům v oblasti firemní komunikace, kteří se ve firmách a v komunikačních agenturách zabývají dárcovstvím a sponzorstvím. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 6. 11. 2002 -Vzdělávání pracovníků s neorganizovanými dětmi a mládeží

PRAHA [NROS] - V rámci uzavřeného grantového řízení byl v říjnu 2002 částkou 489.300 Kč podpořen projekt "Vzdělávací program Gabriel II" České asociace streetwork, který v zásadě vychází z úspěšně ověřené koncepce předcházejícího projektu realizovaného v této oblasti programu Gabriel. Cílovou skupinou jsou zejména pracovníci nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM), případně jiných NNO pracujících s dětmi a mládeží. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 4. 11. 2002 -Druhé letošní číslo NNOvin

PLZEŇ [CpKP] - Centrum pro Komunitní Práci vydává druhé letošní číslo časopisu NNOviny. Informuje o: výběrovém řízení na účast v kurzu "Řízení projektového cyklu", o kontaktním a informačním servisu pro česko-rakouskou spolupráci neziskových organizací a o nové typologii sociálních služeb. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 31. 10. 2002 -Konsultační seminář Integrovaný rozvoj venkova

PRAHA [MZe] - V rámci Phare projektu s názvem Integrovaný rozvoj venkova se 11. - 12. 11. 2002 uskuteční na MZe konzultační seminář za účasti čtyř německých expertů. Těžištěm tohoto semináře je evropská iniciativa Integrovaný rozvoj venkova LEADER. Tlumočení je zajištěno. Jména zájemců o účast na přednáškách je z organizačních důvodů nutno nahlásit nejpozději do pátku 8. listopadu na tel. čísle 221812040, popř. 234432040, nebo na emailove adrese: cernap@mze.cz. Na p. Černou se zájemci mohou obracet též s jakýmikoli dotazy ohledně semináře. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 23. 10. 2002 -Kurz Lektorských dovedností

PRAHA [Otevřená společnost o.p.s.] - Otevřená společnost o.p.s. organizuje v rámci svého projektu „Posílení kapacity vzdělávání NNO,“ podpořeného NROS z programu PHARE a Nadací OSF Praha kurz LEKTORSKÝCH DOVEDNOSTÍ pro lektory-začátečníky praktikující v rámci nestátního neziskového sektoru. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 18. 10. 2002 -Pozvánka ke kulatému stolu na téma: Jak zmírňovat následky povodní ?

PRAHA [Centrum pro komunitní práci] - Centrum pro komunitní práci střední Čechy si Vás dovoluje pozvat na kulatý stůl na téma: Jak zmírňovat následky povodní, který se uskuteční dne 24. 10. 2002 v zasedací místnosti EastWest Institute v 1. patře, Rašínovo nábřeží 78, Praha 2, od 16:00 do 17:30 hod. Kulatý stůl je pořádán v rámci projektu Partnerství pro rozvoj realizovaného za podpory MMR ČR a programu EU Phare SPP. Celý text ::občanský sektor, životní prostředí::
 

Vybrat 16. 10. 2002 -Konference "Občanská společnost v zemích střední Evropy"

PRAHA [ICN] - Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. ve spolupráci s Informačním centrem neziskových organizací, o.p.s. a Zeleným kruhem Vás zvou na konferenci „Občanská společnost v zemích střední Evropy, aspekty spolupráce mezi neziskovými organizacemi a státem“, konané pod záštitou paní poslankyně Hany Orgoníkové, která se uskuteční ve dnech 11. a 12. listopadu 2002 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 14. 10. 2002 -Informace o vzdělávacích aktivitách ICN

PRAHA [ICN] - ICN, o.p.s. si Vás tímto dovoluje pozvat na seminář s názvem "Jak řídit projektový cyklus", který probíhá v rámci stejnojmenného programu Nadace rozvoje občanské společnosti za finanční podpory britského Ministerstva pro mezinárodní rozvoj. Seminář má omezenou kapacitu účastníků (12 osob), při obsazování semináře bude tedy přihlédnuto k pořadí přijaté přihlášky. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 11. 10. 2002 -Volná místa na semináři "Problémy zaměstnanosti a globalizace" pro zástupce českých NNO

VÍDEŇ [Trialog] - Ve dnech 2. - 4. listopadu se ve Vídni uskuteční seminář na téma "Problémy zaměstnanosti a globalizace" pořádaný společností TRIALOG. V rámci semináře jsou ještě zhruba dvě volná místa pro zástupce českých neziskových organizací. Poslední termín pro zaslání přihlášky je 15. říjen. Celý text ::sociální oblast, gender, občanský sektor::
 

Vybrat 9. 10. 2002 -Seminář SUPRA SOLIDAM PETRAM na téma Světový summit o udržitelném rozvoji

PRAHA [CŽP] - Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy pořádá v rámci cyklu seminářů SUPRA SOLIDAM PETRAM seminář na téma Světový summit o udržitelném rozvoji (srpen 2002, Johannesburg). Přednášet bude profesor Bedřich Moldan, ředitel Centra pro otázky životního prostředí UK. Seminář se koná v úterý 29. října 2002 v 15:30 v areálu Univerzity Karlovy v Jinonicích, v aule (místnost č. 1034 v přízemí), U Kříže 8, 158 00 Praha 5. Celý text ::životní prostředí, občanský sektor::
 

Vybrat 17. 9. 2002 -Seminář: NNO a kontrola obchodu se zbraněmi

PRAHA [Člověk v tísni] - Ve dnech 9. - 12. října pořádá Společnost Člověk v tísni při ČT společně s britskou organizací Saferworld seminář nazvaný "Strengthening NGO Capacity to combat proliferation and misuse of arms in EU candidate countries." Seminář má umožnit výměnu zkušeností mezi zástupci nevládních organizací ze zemí EU a východní a střední Evropy a posílit schopnost zdejších nevládních organizací i jednotlivců vyvíjet tlak na občanskou kontrolu obchodu se zbraněmi. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 11. 9. 2002 -Psaní a řízení projektů s využitím metody logických rámců

BRNO [Práh o.s.] - AMA - Asociace manažerů absolventů společně s o.s. Petium a o.s. Práh Vás zvou na školení "Psaní a řízení projektů s využitím metody logických rámců". Školení probíhá v rámci programu "Jak řídit projektový cyklus" Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) za finanční podpory britského Ministerstva pro mezinárodní rozvoj (DfID) Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 5. 9. 2002 -Seminář pro NNO: „EU – téma pro každého z nás“

ČESKÉ BUDĚJOVICE [STUŽ] - Jihočeská regionální pobočka Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) připravila seminář pro neziskové organizace zaměřený na právo životního prostředí ES/EU a možnosti prosazování veřejných zájmů v oblasti životního prostředí před a po vstupu ČR do EU. Seminář se uskuteční ve dvou termínech 19. září 2002 v Českých Budějovicích a 20. září v Praze. Účast na seminářích je zdarma. Celý text ::životní prostředí, občanský sektor::
 

Vybrat 21. 8. 2002 -Nové vydání publikace o dotacích pro neziskové organizace

PRAHA [Econnect] - Publikace s názvem "Informace o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v roce 2003" byla vydána Radou vlády pro nestátní neziskové organizace. Sedmdesáti stránková brožura přináší přehled zdrojů pro neziskové organizace v ČR od jednotlivých ministerstev, dotačních záměrech krajů a grantových programech nadací, jimž byl přidělen příspěvek z Nadačního investičního fondu. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 8. 8. 2002 -Školící program „Komunitní poradce“

PLZEŇ [CpKP] - Centrum pro komunitní práci vyzývá k podávání přihlášek do školícího programu Komunitní poradce, který bude realizován modelově ve Plzeňském, Jihočeském, Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Cílem školení je posílení profesionálních dovedností komunitních venkovských, sídlištních a městských organizací a jednotlivých aktivistů. Celý text ::regionální rozvoj, občanský sektor::
 

Vybrat 6. 8. 2002 -AGNES představuje své vzdělávací programy na příští rok

-Logo AGNES - agentura neziskového sektoru-
PRAHA [AGNES] - AGNES - agentura neziskového sektoru - představila své vzdělávací programy připravené na školní rok 2002/2003. Jedná se o kurzy Řízení neziskových organizací, Šance - studium problematiky neziskového sektoru, Public relations - jak získat důvěru veřejnosti a Dobrovolnické programy. Krátké anotace s odkazem na přihlášky najdete v plném textu této zprávy. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 5. 8. 2002 -Rozšíření asistenčního programu "Cesta ke stabilitě II"

PRAHA [Nadace VIA] - Díky finanční podpoře Trustu pro občanskou společnost ve střední a východní Evropě má Nadace VIA možnost rozšířit stávající program "Cesta ke stabilitě II." o novou část - "Cesta je stabilitě II. - CEE Trust" a zpřístupnit tak program další skupině organizací. Nově otevřená část programu "Cesta ke stabilitě II - CEE Trust" je zaměřena výhradně na podporu fundraisingu od jednotlivců. Uzávěrka přihlášek do programu je 2. 9. 2002. Program bude probíhat od září 2002 do února 2005. Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 16. 7. 2002 -STUDUJTE.CZ: Posílení kapacity vzdělávání NNO

-foto-
PRAHA [STUDUJTE.CZ] - Otevřená společnost o. p. s. v těchto dnech spustila v rámci realizace projektu Posílení kapacity vzdělávání NNO internetový portál STUDUJTE.CZ. V rámci tohoto portálu je možné zadávat a vyhledávat možnosti vzdělávacích kurzů pro neziskové organizace. Neziskové organizace mají také možnost inzerovat zde své vlastní vzdělávací kurzy, které mohou vložit přes online formulář (momentálně nefunkční). Celý text ::občanský sektor::
 

Vybrat 2. 7. 2002 -Stáže pro mladé ochránce životního prostředí

PRAHA [REC] - Jste aktivními členy nevládní neziskové organizace působící v oblasti životního prostředí? Chcete načerpat zkušenosti v multikulturním prostředí? Pak je Stáž pro mladé ochránce životního prostředí příležitostí právě pro Vás! Regionální envinmnentální centrum pro země střední a východní Evropy (REC Maďarsko) organizuje stáže pro mladé ochránce životního prostředí ze zemí střední a východní Evropy a zemí bývalého Sovětského svazu. Program, který existuje již od roku 1993, je zaměřen na získání praktických dovedností důležitých pro chod nevládní neziskové ekologické organizace. Celý text ::životní prostředí, občanský sektor::
 
stránka   Předchozí | 1 | .. | 12 | 13 | 14 | Další

NEPŘEHLÉDNĚTE:

Katalog Kormidlo

www.kormidlo.cz
www.Kormidlo.cz
Katalog odkazů občanské společnosti
Najdete v něm také kategorii Vzdělávání NNO

Nabídka služeb pro NNO:

  • Potřebuje vaše NNO pomoc v oblasti účetnictví, daní, dotací, ekonomiky NNO či poradenství? Podívejte se na nabídku služeb

ZASÍLÁNÍ NOVINEK ze zpravodajství Econnectu

  • Zprávy a informace ze stránek Econnectu můžete pravidelně dostávat e-mailem.
    Stačí vyplnit formulář - vyberte si typ zpráv, téma a interval zasílání.

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz