Pouze text - only text Econnect Zpravodajství Informační servis pro NNO
- Kalendář akcí | Práce v NNO | Katalog odkazů | Občan TOPlist
- -
Pouze text - only text
logo Econnectu Informační servis pro NNO
pro registrované uživatele pro novináře pouze text English
- Fundraising
[ nno.ecn.cz > fundraising > Fundraising on-line ]
-

 Novinky

 Fundraising novinky granty stipendia dárcovství případové studie literatura

 Právní servis

 Práce v NNO

 Vzdělávání NNO

fundraising on-line

FUNDRAISING ON-LINE

Využívání moderních komunikačních technologií se stává v současnosti jedním z důležitých fundraisingových nástrojů. Jedním z důvodů je stále vzrůstající počet lidí, kteří mají přístup k těmto technologiím, často je používají či dokonce preferují před ostatními komunikačními prostředky. Jinými slovy, vzniká zde určitá skupina lidí, která se stává potenciální cílovou skupinou pro hledání nových finančních zdrojů a diverzifikaci příjmů NNO. Smyslem vzniku těchto webových stránek je naznačit způsoby a možnosti, jak začít využívat on-line komunikační technologie právě pro fundraising.
Úvod k manuálu o on-line fundraisingu

Webová prezentace NNO: Plánujeme, vytváříme a provozujeme internetové stránky

Funkčně a zajímavě udělané webové stránky jsou neocenitelným pomocníkem pro komunikaci a aktivity NNO. Kromě toho lze webové stránky a on-line média využívat jako fundraisingový nástroj s dobrým potenciálem – přesvědčivě se to prokázalo při pomoci obětem tsunami v jihovýchodní Asii. O vytváření webových stránek pro prezentaci NNO se více dozvíte z článku Tomáše Tetivy a Martina Hladíka, který vznikl jako součást internetové publikace Manuál pro on-line fundraising v rámci projektu Dlouhodobá strategie Multikulturního centra Praha.
Celý text

Kde najít na internetu informace užitečné pro fundraising

Rozvoj většiny českých NNO je limitovaný jejich finanční situací. Nutný základ pro start fundraisingu každé NNO představuje dobrá orientace v informačních zdrojích českých a mezinárodních nadací, státní správy a EU. Stručný přehled těchto informačních zdrojů s jejich obsahem najdete v tomto článku.
Celý text

Metody provádění on-line plateb v České republice

Rozvoj neziskového sektoru je úzce spjatý s příjmem, které jednotlivé české NNO získávají prostřednictvím fundraisingu. Současná situace v České republice nutí NNO rozšiřovat a diverzifikovat zdroje svých příjmů a jednou z možností je právě fundraising prostřednictvím on-line médií. Tento text je přehledem způsobů on-line plateb využívaných v České republice a je součástí internetové publikace Manuál pro on-line fundraising v rámci projektu Dlouhodobá strategie Multikulturního centra Praha.
Celý text

Bezpečnostní hlediska on-line plateb

Placení on-line s sebou kromě nesporných výhod nese také některá rizika. Některá se z nich se dají přirovnat k rizikům, s nimiž se setkáváme při běžném platebním styku v reálném světě, jiná jsou specifická pro svět elektronické komunikace. Více o bezpečnostních hlediscích on-line plateb se dozvíte v tomto textu.
Celý text

Etická pravidla on-line fundraisingu

Při on-line fundraisingu je třeba zohlednit některé další aspekty, které se při ostatních formách fundraisingu nevyskytují. Americká nadace ePhilanthropy Foundation, která se věnuje využití internetu pro charitativní účely proto vytvořila kodex a zásady etického on-line fundraisingu. Cílem tohoto kodexu je zaručit vysoký etický standard on-line fundraisingu mezi uživateli internetu a vytvořit důvěryhodné prostředí pro dárce, kteří využívají pro realizaci svých darů on-line platby.
Celý text

On-line fundraising: Jak to dělají v zahraničí

On-line fundraising v oblasti neziskových organizací se začal více rozvíjet v polovině 90. let především ve Spojených státech. V souvislosti s masivním nárůstem elektronického obchodování a nákupu zboží on-line začali být lidé ochotní také k dárcovství on-line. Zajímavým příkladem je sbírka pro Balkán v roce 1999, kdy Červený kříž obdržel od 9 000 dárců dary v celkové hodnotě 1,2 milionu dolarů.
Celý text

Fundraising on-line: Rozhovor s ředitelem UK Fundraising Howardem Lakem

Fundraising UK Ltd patří mezi významné britské poradenské společnosti zabývající se fundraisingem na internetu. Organizaci založil Howard Lake v roce 1996 a je jejím ředitelem a manažerem webových stránek UK Fundraising www.fundraising.co.uk. Organizace pomáhá neziskovým organizacím ve Velké Británii a ve světě používat internet jako fundraisingový nástroj, který dokáže rozšířit stávající fundraisingové aktivity. Rozhovor je součástí internetové publikace Manuál pro on-line fundraising v rámci projektu Dlouhodobá strategie Multikulturního centra Praha.
Celý text

On-line fundraising: Rozhovor s prezidentem ePhilantropy Foundation Tedem Hartem

ePhilanthropy Foundation je jedna z nejznámějších nadací, která zajišťuje kursy pro neziskové organizace na účinné a etické používání internetu s filantropickým záměrem. Nadace dosud uskutečnila on-line a off-line semináře pro více než 3 tisíce jedinců ze 1200 organizací z celého světa. Nadaci založila v roce 2000 koalice neziskových organizací a podnikatelských subjektů.
Celý text

Rozhovor o dárcovských SMS

Hledání nových finančních zdrojů nutí české NNO používat dosud nové a nevyzkoušené způsoby. Přestože moderní komunikační technologie jako jsou mobilní telefony nebo internet většina lidí používá ke komunikaci, pro NNO se mohou také stát zajímavým fundraisingovým nástrojem. V rozhovoru s Veronikou Brůhovou z Fóra dárců se dozvíte podrobnosti o projektu Dárcovská SMS.
Celý text

Rozhovor o spolupráci knižního velkoobchodu Kosmas a Multikulturního centra Praha

Jednou z možností, jak české NNO mohou rozšířit svůj fundraisingový záběr, je spolupráce s komerčními subjekty. Jako příklad lze uvést neziskovou organizaci Multikulturní centrum Praha, kterou podporuje knižní velkoobchod Kosmas. Více o jejich spolupráci se dozvíte z rozhovoru s Josefem Žákem, který je autorem tohoto projektu.
Celý text

Rozhovor o fundraisingových aktivitách Multikulturního centra Praha

V rozhovoru s výkonnou ředitelkou Multikulturního centra Praha (MKC) Andreou Semancovou a koordinátorkou infocentra MKC Hanou Žákovou se dozvíte více o jejich fundraisingových aktivitách a záměrech a také o jejich spolupráci s knižním velkoobchodem Kosmas.
Celý text

Případová studie - Heifer Project International

Už od roku 1944, kdy organizace Heifer Project International (HPI) poprvé poslala zásilku skotu zbídačeným rodinám, bylo zřejmé, že hospodářská zvířata patří mezi nejlepší zdroje, které by mohly ukončit cyklus chronického hladu a chudoby ničícího dvě třetiny planety. Během uplynulých padesáti let HPI pomohla k soběstačnosti 4 milionům drobným farmářům na pěti kontinentech tím, že jim poskytla hospodářská zvířata, trénink a zemědělské nástroje.
Celý text

Případová studie - Stanford University

V říjnu 1998 Stanford Alumni Association a Stanford News Service rozesílaly první @Stanford – bezplatný e-mailový měsíčník se zprávami týkajícími se univerzitního dění a badatelské činnosti. Každou číslo si lze prohlédnout velmi rychle, protože obsahuje titulky s krátkou anotací a odkazy na celé články na webových stránkách Stanfordu.
Celý text

Případová studie - Nadační fond Kapka naděje

Nádorová onemocnění u dětí se stala, pokud pomineme úrazy, nejčastější příčinou úmrtí dětí v civilizovaném světě. Při sledování stovek nadací či fundraisingových aktivit zjistíme, že velká většina z nich vznikla na základě osobního prožitku rodičů. Vznik Nadačního fondu Kapka naděje souvisí s těžkou a bytostně prožitou zkušeností paní Venduly Svobodové. Její dcera Klára onemocněla těžkou formou leukémie v roce 1998. Oba rodiče, pan Karel Svoboda, hudební skladatel, a jeho paní od počátku bojovali o život dcery. Dlouhý boj byl bohužel bezvýsledný.
Celý text

Projekt podpořil

EUNROS
Projekt Informační servis pro NNO byl podpořen programem Evropské unie Phare – Rozvoj občanské společnosti

Služby Econnectu

ToolkitUnavuje vás tvorba www stránek v HTML?
Nemá váš webmaster čas na jejich aktualizaci?
S publikačním systémem TOOLKIT to zvládnete SNADNO, RYCHLE A SAMI:
VYZKOUŠEJTE ZDARMA!
vytisknoutvytisknout
Logo Econnectu Easy CONNECTion - snadné spojení mezi lidmi, kteří mění svět
Webhosting, webdesign a publikační systém Toolkit - Econnect
Econnect,o.s.; Českomalínská 23; 160 00 Praha 6; tel: 224 311 780; econnect@ecn.cz